Fornebu tannklinikk flytter inn i den gamle avgangshallen på Fornebu

Fra midten av mars 2022 ønsker vi pasienter ved Fornebu tannklinikk velkommen i nytt lokale i terminalbygningen, på tidligere Oslo lufthavn Fornebu, Martin Linges vei 25. På grunn av flytteforberedelser har klinikken vært stengt siden mandag 14. februar. Klinikkens telefon (67 10 73 60) er betjent og ved behov for akutt behandling henvises pasienter til våre klinikker i området.

 

- Fordi vi må pakke og rydde oss ut av lokalet vårt i Rolvsbuktveien 17, har Fornebu tannklinikk vært stengt siden midten av februar. Så inntil vi er på plass i nytt lokale får pasienter som trenger akutt hjelp behandling på våre klinikker i området, sier Paula Lidre, klinikkleder i tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune.

Nytt lokale i terminalbygningen på tidligere Oslo lufthavn Fornebu

På sikt skal bygget som huser dagens klinikk rives og området skal utvikles. Flyttelasset skal ikke så langt, nærmere bestemt til den gamle terminalbygningen, fra den gang hovedflyplassen var lokalisert på Fornebu.

Det nye lokalet har 10 behandlingsrom og er bemannet med tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og betjent resepsjon. 

På vei opp trappen til klinikken, som ligger i 2. etasje, pryder fortsatt kunstverk signert Kai Fjell. For seksjonsleder Jørgen Storm Hanssen vekker trappen spesielle minner. Han husker at han som barn stod i den samme trappa og så flyene lette fra Fornebu.
 

Vi gleder oss til å kunne ta imot våre pasienter i nytt lokale. Det er for tidlig å si en dato, men planen er at vi skal kunne åpne den nye klinikken i løpet av midten av mars i år, sier Jørgen Storm Hanssen, seksjonsleder for klinikkområde Asker, Bærum og Lier, i tannhelsetjenesten i Viken.

I timeinnkallingen blir pasientene minnet på at  vi har flyttet, slik at de ikke møter opp på den gamle klinikken.

Barn og unge er første prioritet

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen. 
 

- Vi behandler alle de prioriterte gruppene, men Fornebu tannklinikk behandler også voksne betalende pasienter, fortsetter klinikkleder Lidre.

Pasientgrupper med rett til tannhelsetjenester

Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre med helsetjenester i hjemmet eller på institusjon, rusmiddelavhengige med oppfølgingstjeneste eller legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I tillegg er en viktig oppgave for tannhelsetjenesten å jobbe med forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, flyktningtjenester og asylmottak, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Enkelte klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksne betalende pasienter.

Fakta om Viken tannhelsetjeneste:

  • Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket
  • Ansvarlig for over 300 000 pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven
  • 600 ansatte 
  • Fornebu tannklinikk er én av 60 tannklinikker i Viken

Visste du at

  • Barn blir kalt inn til tannklinikken første gang som 3-åringer.
  • Over 80 prosent av 5-åringene i Viken har ikke hatt hull i tennene.
  • 30 prosent av 18-åringene i Viken aldri har hatt hull i tennene.