Justert tannhelsetilbud for 21 - 26 åringer

Stortinget har nå besluttet å justere tannhelsetilbudet til unge voksne mellom 21-26 år.

Tegning av tann - Klikk for stort bilde TANK
  • Aldersgruppen 21-24 år får 75 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene ut året.
  • Aldersgruppen 25-26 år får ikke rabatt.

Dette er en justering av nytt tannhelsetilbud for 23-26 åringer som regjeringen besluttet skulle få 50 % rabatt på tannhelsetjenester etter fylkeskommunale takster fra januar 2023. Fra januar 2022 har 21-22-åringer fått 50 % rabatt på tannhelsetjenester etter fylkeskommunale takster.

Tannhelsetilbudet omfatter:

  • Tilbudet gjelder deg som er født i 1999, 2000 og 2001, 2002, det vil si fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023. (For 24 åringer gjelder tilbudet ut kalenderåret du fyller 24 år).
  • Du får 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene. Rabatten gis på takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (det vil si en egenandel på 25 %).
  • Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp, inkludert ordinære undersøkelser.
  • Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.
  • Endringen gjelder fra 27. mars 2023 og har ikke tilbakevirkende kraft.

I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal trolig midlene til 21-24 åringene videreføres i 2024.

Omfanget av tannhelsetilbudet

På en ordinær undersøkelse gjør tannhelsepersonell en individuell vurdering av den enkelte pasients behov for forebygging og tannhelsebehandling. Forebygging og nødvendig behandling skal følge standarden fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten. Med forebygging menes for eksempel informasjon knyttet til munnhelse, kostholdsveiledning, veiledning om tannpuss og informasjon om hvordan unngå syreskader på tennene.

Spørsmål knyttet til ordningen?

Visste du at: