Kongsberg tannklinikk flytter til Raumyr

I løpet av september 2021 ønsker vi pasienter ved Kongsberg tannklinikk velkommen i nytt lokale i Gunnar Hvashovds vei 12 (nytt bygg bak gamle høyskolen på Raumyr/ Frogs vei 41). På grunn av flytteforberedelser er klinikken stengt fra mandag 16. august. Klinikkens telefon (32 86 83 00) er betjent og ved behov for akutt behandling henvises pasienter til våre klinikker i området.
 

- Fordi vi må pakke og rydde oss ut av lokalet vårt i Christian IV´s gate 6, er Kongsberg tannklinikk stengt fra mandag 16. august. Klinikkens telefon er betjent og vi tar imot pasienter som trenger akutt behandling på Flesberg tannklinikk eller en av våre andre klinikker i området, inntil vi er på plass i nytt lokale, sier klinikkleder Ida Helene Bruun Syversen, i tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune.

Midlertidig tannlegevakten på Ringerike tannklinikk

I perioden Kongsberg tannklinikk holder stengt, er det tilbud om tannlegevakt på søndager mellom kl. 15.00 -18.00 på Ringerike tannklinikk i Stangs gate 9 på Hønefoss. Telefon:  32 12 65 02. (Klinikken er lokalisert på Ringerike videregående skole, bygg C, 2.etasje).

Nytt moderne lokale

På grunn av plassmangel i Christian IV´s gate 6 må klinikken flytte. Det nye lokale i Gunnar Hvashovds vei 12 er lokalisert i et nybygg, bak gamle høyskolen på Raumyr, og har ti behandlingsrom og er bemannet med tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og betjent resepsjon.


Vi gleder oss til å kunne ta imot våre pasienter i nytt lokale. Det er for tidlig å si en dato, men etter planen skal vi kunne åpne den nye klinikken en gang i løpet av september, sier Bruun Syversen.

 

Hun påpeker at pasientene får beskjed i timeinnkallinger de får på SMS, og at det samtidig opplyses om den nye adressen, slik at pasientene får en påminnelse om at vi har flyttet.

Barn og unge er første prioritet

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen. 

- Vi behandler, men driver også med forebyggende tiltak som opplæring og veiledning, og målet er å legge til rette for at 18-åringene går inn i voksenlivet godt rustet til å ta vare på egen tannhelse, forteller Berit M. Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken.

Pasientgrupper med rett til tannhelsetjenester

Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre med helsetjenester i hjemmet eller på institusjon, rusmiddelavhengige med oppfølgingstjeneste eller legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I tillegg er en viktig oppgave for tannhelsetjenesten å jobbe med forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, flyktningtjenester og asylmottak, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Enkelte klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksne betalende pasienter.

Fakta om Viken tannhelsetjeneste:

  • Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket
  • Ansvarlig for over 300 000 pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven
  • 600 ansatte 
  • Kongsberg tannklinikk er én av 60 tannklinikker i Viken

Visste du at:

  • barn blir kalt inn til tannklinikken første gang som 3-åringer
  • over 80 % av 5-åringene i Viken har ikke hatt hull i tennene
  • en tredjedel av 18-åringene aldri har hatt hull, og gjennomsnittet for hele kullet er 2,8 tenner med fyllinger
Til toppen