Refusjon av reiseutgifter ved tannbehandling

Det har kommet en ny forskrift som etter gitte kriterier dekker prioriterte pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten/ nødvendig ledsagers reiseutgifter til og fra tannklinikken.

Pengesedler - Klikk for stort bilde Getty Images

Dette gjelder for eksempel barn og unge, mennesker med psykisk utviklingshemming, pasienter på institusjoner og i hjemmesykepleie.

Det gis hovedsakelig refusjon for offentlig transport. Kvittering for billetter må legges ved når det søkes om refusjon i etterkant av tannklinikkbesøket. Hvis helsetilstand gjør det nødvendig med dyrere transport må det avtales med tannklinikken på forhånd.

Den som søker om refusjon må betale en egenandel per reisevei (tur/retur tannklinikken). Etter at egenandelene er trukket fra, må restbeløpet det skal søkes refusjon for overstige et minstebeløp på 100 kroner. Reiseutgifter til/fra tannklinikk inngår ikke i frikortordningen. Har du spørsmål ta kontakt med din tannklinikk.

Last ned skjema for refusjon av reiseutgifter til tannklinikken.