Tannhelse-app skal gi bedre munn- og tannhelse blant eldre

En nøkkel til bedre munnhelse kan være den digitale samhandlingsplattformen «Tannhelsehjelpen». Den gir oss mulighet til å drive med opplæring og veilede helse- og omsorgspersonell om viktigheten av god munnhelse.

med telefon: Mette Hansen Staff (sykepleier ved Vilberg helsetun) og Pernille Nordbak Øsmundset (prosjektleder og tannlege i tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune) - Klikk for stort bildeMette Hansen Staff (sykepleier ved Vilberg helsetun) viser app'n på telefon, sammen med Pernille Nordbak Øsmundset (prosjektleder og tannlege i tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune) Eidsvoll helse- og omsorgssenter

Sammen kan vi gi et bedre tannhelsetilbud, spesielt til eldre, sier Pernille Nordbak Øsmundset, tannlege og prosjektleder i tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune.

Tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommunen tester nå ut «Tannhelsehjelpen» sammen med sykehjem, hjemmetjenesten og bo- og helsesentre i kommunene Eidsvoll, Fredrikstad og Kongsberg.

«Tannhelsehjelpen» er en nettapplikasjon som kan brukes på nettbrett, pc eller mobil, som fungerer som en digital samhandling- og kunnskapsplattform for helse- og omsorgspersonell.

Fakta om "Tannhelsehjelpen":

 • Den inneholder informasjonsvideoer og opplæringsmateriell om munn- og tannhelse, eks. tannstell.
 • Er en kanal for digital veiledning der helsepersonell kan ha videosamtaler med tannhelsepersonell på tannklinikken: Tannlegen eller tannpleieren kan gjøre en enkel konsultasjon mens helsepersonellet filmer inn i munnen til pasienten med appen.
 • Tannhelsepersonell kan gjøre vurderinger og veilede helsepersonellet over nett, uten at pasienten må flytte på seg. Kanskje kan det gjøres enkle tiltak på sykehjemmet, eller så må pasienten videre inn til en fysisk konsultasjon på tannklinikken. Men da er besøket planlagt bedre, og tiden utnyttes bedre i begge tjenester.
 • Tannhelsehjelpen inneholder en kartleggingsfunksjon, hvor helse- og omsorgsarbeidere kan lage enkle munnpleieplaner ved hjelp av tekst og bilder. Pleieplanen lagres i form av en QR-kode.

- Vi håper at «Tannhelsehjelpen» gir økt kompetanse, trygghet og beslutningsstøtte for helsepersonell, som igjen gir økt kvalitet i tjenestene pasientene mottar, fortsetter Nordbak Øsmundset i Viken fylkeskommune.

På sikt skal tannhelsetjenesten i Viken ta i bruk de nasjonale løsningene for digitale e-helsemeldinger, som er der den skriftlige dialogen mellom tannhelsetjenesten og institusjoner skal foregå, for å ivareta nødvendig pasientsikkerhet.

Tar i bruk innovasjon for økt munnhelse

- Det er en privat gründer som selv er tannlege, Ellen-Merethe Høgsæt, som har utviklet appen. Hun opplevde at moren ikke fikk god nok hjelp til munnstell av hjemmesykepleien – så ideen kommer ut fra et brukerbehov, forteller Nordbak Øsmundset.

Høgsæt som har over 25 års erfaring som tannlege i privat og offentlig sektor, etablerte gründerbedriften DentaApps AS, som står bak den nye samhandingsplattformen. Flere kommuner og offentlige tannklinikker andre steder har allerede tatt i bruk plattformen.

 Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad er opptatt av innovasjon:

Det er spennende og viktig å ta i bruk innovasjon for å utvikle den offentlige tannhelsetjenesten i takt med samfunnet. Eldre med pleiebehov, enten på institusjon eller i hjemmesykepleie, er en stadig større pasientgruppe, som har rett til gratis tannhelsetjenester.

Se hvilke pasientgrupper har rett på gratis tannhelsetjenester.

Tannhelsen en del av folkehelsen

Tannhelse er en del av den totale helsen, så i tillegg til behandling på tannklinikker er det å drive helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid, både på og utenfor tannklinikkene en stor og viktig oppgave for tannhelsetjenesten.

Samarbeid er viktig forteller Eva Rydgren Korna, folkehelserådgiver i tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune:

Vi pleier å si at alle tenner bor i en kommune, - så samarbeid med ulike etater i kommunene er viktig for oss, som for eksempel helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Forebygging av dårlig munnhelse vil spare samfunnet for utgifter og pasienter for ubehag. Det er et stort behov for mer kunnskap om munn- og tannhelse i virksomheter utenfor tannklinikkene. Med stadig flere pleietrengende eldre pasienter med egne tenner er det et økende behov for å kunne hjelpe pasienter der de befinner seg:

- Et eksempel er pasienter på sykehjem som i større grad slipper å følges av pleiepersonell i taxi til tannklinikken. En digital plattform kan være tids- og ressursbesparende både for helse- og omsorgssektoren i kommuner og den offentlige tannhelsetjenesten. Samtidig håper vi at viktigheten av god munnhelse får økt fokus gjennom «Tannhelsehjelpen», fordi til syvende og sist er god munnhelse viktig for god helse og livskvalitet, fortsetter Eva Rydgren Krona i Viken fylkeskommune.

Rydgren Krona understreker at hvis munnen ikke blir stelt, kan det oppstå infeksjoner i munnhulen, som kan spre seg og føre til alvorlig sykdom.

Folkehelsearbeidet i Vikens tannhelsetjeneste skal ha en helhetlig tilnærming til folkehelse i alle ledd, og er forankret i FN bærekraftsmål.

Gode erfaringer gir overføringsverdi

«Tannhelsehjelpen» testes ut i tre av Vikens 51 kommuner.

– Vår erfaring så langt er at vi ser at dette kan bidra til bedre og økt samhandling med kommunene. Vi tror at dette kan ha overføringsverdi også til andre samarbeidspartnere som for eksempel helsestasjoner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og legevakt, fortsetter Pernille Nordbak Øsmundset i Viken fylkeskommune.

Erfaringer så langt:

 • Vidar Roseth, virksomhetsleder Eidsvoll helse- og omsorgssenter:  - Vi ønsker å ha tjenester med god kvalitet, og da er det selvsagt viktig at vi ikke glemmer munn- og tannhelsen til våre pasienter. Vi har hatt et godt samarbeid med tannhelsetjenesten lenge. Med «Tannhelsehjelpen»  har vi fått et nytt verktøy som både bidrar til mer fokus på tannhelse, at personalet får økt kompetanse og at vi kan få til et enda bedre samarbeid omkring pasientene. 
   
 • Mette Hansen Staff, sykepleier ved Vilberg helsetun/Eidsvoll helse- og omsorgssenter: Det er mer fokus på tannpuss nå. Vi snakker også mer om det. Det er også bra å få tilbakemelding om at BSI (belegg og slimhinne- index'n) er bedre nå enn tidligere. 
   
 • Lisbeth Dahl, assisterende avdelingsleder og fagansvarlig ved Edvardsløkka Bo- og aktivitetssenter i Kongsberg kommune: - Bruk av «Tannhelsehjelpen» har bidratt til økt fokus på tannhelse blant de ansatte. Personalet har også fått mer kunnskap om forskjellige utfordringer, behandlinger og produkter innen tannhelse og tannstell via appen. Når problemer oppstår, kommer behandling raskere i gang på grunn av tett kontakt med tannhelsetjenesten.
   
 • ​​Ingeborg Rugland, virksomhetsleder ved Østsiden sykehjem i Fredrikstad kommune: Vi tenker det er spesielt viktig for pasienter med demens å ikke måtte dra ut av avdelingen for å få hjelp. 
   
 • Mursal Kodamani, tannpleier ved Kongsberg tannklinikk: Jeg ser at tannhelse er i fokus hver uke. Videosamtalene har bidratt til et godt samarbeid, vi har et bedre og tettere samarbeid med Edvardsløkka Bo- og aktivitetssenter i Kongsberg kommune.
menyen til tannhelseapp'n - Klikk for stort bilde
Rutinebeskrivelse renhold av egne tenner - Klikk for stort bilde
Fra app'n "Tannhelsehjelpen" beskrivelse av symtomber ved knekt tann - Klikk for stort bilde
Fra app'n "Tannhelsehjelpen" - rutinebeskrivelse knekt tann - Klikk for stort bilde
Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad besøkte Vilberg helstun i Eidsvoll for å se hvordan "tannhelsehjelpen" brukes i praksis" - Klikk for stort bilde
Mette Hansen Staff (sykepleier ved Vilberg helsetun) holder på en telefon og Pernille Nordbak Øsmundset (prosjektleder og tannlege i tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune) - Klikk for stort bilde