Tannhelsenorges største harmoniseringsprosjekt

I et intervju med Den norske tannlegeforeningens tidsskrift "Tidende" forteller Berit M. Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken om hvordan det har vært å håndtere sammenslåing av tre fylker til ett og koronautbruddet. 

Berit Binde - Klikk for stort bildeBerit M. Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken  «Tidende» omtaler etableringen av Viken som «Tannhelsenorges største harmoniseringsprosjekt" og sammen med utfordringene knyttet til håndteringen av koronapandemien, legger ikke direktøren skjul på at det har vært et krevende, men spennende år.

 Alt fra å samordne måten tannhelsetjenesten jobber på, harmonisering av tjenestetilbudet til å bygge en felles kultur.

I tillegg har Viken en parlamentarisk styringsform som krever andre måter å jobbe på, prosessen med  å innføre et felles elektronisk pasientjournalsystem, nytt i sitt slag, og ikke minst hvor utrolig stolt og imponert hun er over medarbeiderne sine. 

Til toppen