Personvernerklæring for tannhelsetjenesten

Erklæringen gir opplysninger om tannhelsetjenestens innsamling og behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningslovens §§18-20 (lovdata). 

 • Tannhelsetjenesten i Viken registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system). 
 • Som pasient hos oss skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart etter de krav som lover og forskrifter setter. 
 • Din elektroniske pasientjournal blir lagret i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer der det ikke vil være mulig for uvedkommende å kunne få tilgang. 
 • Tannhelsepersonell som gir deg tannhelsehjelp eller administrerer slik hjelp, har tilgang til din pasientjournal. 

Tannhelsetjenesten lagrer følgende person- og helseopplysninger: 

 • Nødvendige personopplysninger med navn, personnummer, adresse, telefon, eventuelt foresatte 
 • For aldersgruppen 1–20 år blir personopplysningene innhentet fra Personregisteret. 
 • Generelle helseopplysninger som kan være av betydning for den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via selvutfylt helseskjema eller gjennom samtale mellom pasient og behandler. 
 • Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen 

Utlevering av person- og/eller helseopplysninger 

Tannhelsetjenesten leverer ikke ut person- og/eller helseopplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten vil utlevering kunne skje. 

 • Dersom du skulle velge å bytte til annen tannklinikk, vil vi på din anmodning kunne utlevere person- og/eller helseopplysninger til ny tannklinikk. 
 • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helseopplysninger kunne bli utlevert. 
 • Du har etter særskilt forespørsel rett til kopi eller utskrift av din journal. 

Ansvarlig for informasjonssikkerheten i Tannhelsetjenesten i Viken 

Fylkestannlege Berit Binde, Postboks 1197 Sentrum, 0107 Oslo 

Til toppen