Tannbehandling for barn og ungdom

Tannhelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Disse får gratis tannbehandling hos tannlege/tannpleier

  • Barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år. Barna får første innkalling når de er 3 år.

Disse får tannbehandling hos tannlege/tannpleier til redusert pris

Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) Lovdata.no

Til toppen