Flere grupper av voksne har rett til gratis tannbehandling. Mange av tannklinikkene tar også imot voksne, ordinært betalende pasienter. Ta kontakt med klinikken som er nærmest der du bor for å få vite hva de tilbyr.

Vi kan gi psykologisk behandling til deg som har behov for tilrettelagt tilbud om tannbehandling på grunn av tortur, overgrep eller odontofobi (TOO).

Til toppen