Tannhelsetjenester for barn og ungdom

Barn og ungdom mellom 0–18 år har rett til gratis tannhelsetjenester i den fylkeskommunen de bor eller oppholder seg i, til og med det året de fyller 18 år.

Dette er bestemt i Lov om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenester for barn og ungdom

Dersom barnet har behov for tannbehandling utenom de innkalte timene, ta kontakt med tannklinikken på telefon eller e-post.

Utmelding fra offentlig tannhelsetjeneste

Dersom dere ikke ønsker å benytte dere av tilbudet fra den offentlige tannhelsetjenesten, skal det foreligge en skriftlig bekreftelse på at barnet/ungdommen har et tilbud i privat tannhelsetjeneste. Dette fremkommer i nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Barnet mister ikke retten til offentlig tannhelsetjeneste, og foresatte kan når som helst gi beskjed om at de ønsker at barnet skal benytte seg av tilbudet igjen.

Skjema for utmelding av offentlig tannhelsetjeneste. (PDF, 906 kB)

Klikk for stort bilde

Finn din klinikk

Kontakt den tannklinikken som er nærmest der du bor.

Våre tannklinikker

Se også

Til toppen