Tolk

Du har rett til å få vurdert om du trenger språktolk  når du er på tannklinikken.   

Gi oss beskjed i god tid hvis du trenger tolk

Det er vi på tannklinikken som har ansvar for å vurdere om du trenger språktolk og å bestille tolken. Si fra til oss i god tid før timen din hvis du mener at du har behov for språktolk. 

Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk. 

Hvem betaler for tolk?

Tolk er gratis for deg som har gratis tannbehandling, men hvis du må betale for tannbehandlingen må du også betale for tolken.

Tolk i helsetjenesten (Helsenorge.no)  

Til toppen