Tannhelsetjenester

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester, og er den største pasientgruppen. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester. Hvem som har rett på gratis tannhelsetjenester er regulert i Lov om tannhelsetjenesten.

De klinikkene som har kapasitet, tar også imot voksne, ordinært betalende pasienter.

Disse pasientgruppene har rett til gratis tannhelsetjenester

Tannhelsetjenester for betalende pasienter

Refusjon av reiseutgifter ved tannbehandling

Det har kommet en ny forskrift som etter gitte kriterier dekker prioriterte pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten/nødvendig ledsagers reiseutgifter til og fra tannklinikken. Les mer om refusjon av reiseutgifter.

Se også