Priser

Oversikt over priser for tannbehandling ved Viken fylkeskommunes offentlige tannklinikker.

Priser for tannbehandling 2020
Type behandling Stykkpris for voksne Stykkpris for 19- og 20-åringer
Undersøkelse med to røntgenbilder 900 156
Røntgen pr. bilde 125 11
Bedøvelse 170 26
Tannfarget fylling, liten 825 155
Tannfarget fylling, middels 1.340 255
Tannfarget fylling, stor 1.650 324
Fjerning av tann 910 159
Forebyggende behandling (fluorbehandling, fjerning av bakteriebelegg og tannstein) hos tannlege 650 211
Forebyggende behandling (fluorbehandling, fjerning av bakteriebelegg og tannstein) hos tannpleier 420 211
Krone (Utgifter til tanntekniker kommer i tillegg) 4.325 1246
Protese, helprotese en kjeve (Utgifter til tanntekniker kommer i tillegg). 5.480 2.634
Uteblivelse fra time 775 161

Priser for ungdom 19 - 20 år

Ungdom fra og med det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år betaler 25 prosent av Helse- og omsorgsdepartementets satser.

Priser for voksne

Noen tannklinikker tilbyr vanlig tannbehandling for voksne. Ta kontakt med den klinikken som er nærmest der du bor for å få vite hva de tilbyr.

Ikke møtt til timen

Gi beskjed til tannklinikken dersom du ikke kan komme til timen. Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale for uteblitt time.

Kontakt din tannklinikk

Til toppen