Tannbehandling i narkose

Hvis vanlig tannbehandling ikke lar seg gjøre, kan beroligende midler eller lystgass være hjelpemidler for å klare å gjennomføre behandling. Hvis ikke dette fungerer, kan det ved behov henvises til tannbehandling i narkose. Det er din faste tannlege som vurderer behovet, (informerer om forutsetninger) og sender henvisning.

Tannbehandling i narkose blir utført ved:

  • Akershus universitetssykehus, Lørenskog
  • Drammen sykehus
  • Sykehuset Østfold, Moss
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, Oslo

Informasjon om tilbudet og ventetider får du ved henvendelse til din tannklinikk Tannklinikker - Viken fylkeskommune.

Har du sterk angst for tannbehandling, kan du få hjelp, se Angst for tannbehandling - Viken fylkeskommune.