Ås tannklinikk

Ås tannklinikk gir tilbud til prioriterte grupper av befolkningen i Vestby, Frogn og Ås.

Åpningstider: Mandag–fredag kl. 08.00–15.30
Adresse: Brekkeveien 7C, 1430 Ås
Telefon: 64 96 48 00
E-post: as.tannklinikk@viken.no