Moss tannklinikk

Moss tannklinikk gir tilbud til prioriterte grupper av befolkningen i Råde, Våler og Moss.

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Adresse: Bernt Ankersgate 17, 1534 Moss
Telefon: 69 11 77 00
E-post: moss.tannklinikk@viken.no

Til toppen