Moss tannklinikk

Moss tannklinikk gir tilbud til prioriterte grupper av befolkningen i Råde, Våler og Moss.

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Adresse: Bernt Ankersgate 17, 1534 Moss
Telefon: 69 11 77 00
E-post: moss.tannklinikk@viken.no

Nytt tannhelsetilbud til 21- og 22- åringer  

Er du født i 2000 eller 2001? Nå får du 50 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune. Moss tannklinikk tar også imot 21-og 22 åringer som egentlig sogner til Fredrikstad tannklinikk og Fredrikstad tannklinikk, avd. Borge, da disse klinikkene ikke har kapasitet til å ta imot flere pasienter. Ønsker du å benytte deg av tilbudet, ta kontakt med tannklikken. Les mer om tilbudet.

Fordelingen skjer uti fra geografi: 
Moss tannklinikk betjener: Gressvik sør, Gressvik nord, Manstad, Rød/Kråkerøy, Sentrum, Trosvik, Trara. 

Til toppen