Moss tannklinikk

Moss tannklinikk gir tilbud til prioriterte grupper av befolkningen i Råde, Våler og Moss.

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Adresse: Bernt Ankersgate 17, 1534 Moss
Telefon: 69 11 77 00
E-post: moss.tannklinikk@viken.no

Timebestilling/kan du ikke møte til timen?

Barn og unge blir innkalt ca. hvert annet år til regelmessig tannhelsekontroll, eller oftere ved behov. Andre pasientgrupper som har rett til gratis tannhelsetjenester blir også innkalt. Ring oss gjerne dersom du har behov for tannbehandling utenom innkalt time. Dersom du ikke har anledning til å møte til avtalt time, er de fint om du kan gi oss beskjed på telefon så fort som mulig.

Enkelte klinikker behandler også voksne betalende pasienter. Ta kontakt for å få vite om klinikken har kapasitet til å ta imot voksne. Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale for uteblitt time.

Tannlegevakt/akutt hjelp

Tannhelsetjenesten i Viken har tannlegevakt i helger og på helligdager. Vakten dekker akutt behov for hjelp som ikke kan vente. Se kontaktinformasjon til tannlegevakten.

 

Se også

Se klinikken på kart:

Til toppen