Lier tannklinikk

Åpningstider: Mandag–fredag kl. 08.00–15.30
Adresse: Fosskvartalet 3. etasje, Bruveien 2, Postboks 163, 3401 Lier
Telefon: 32 21 90 80
E-post: lier.tannklinikk@viken.no