Tips ved tannskader

Ved alle typer tannskader bør du ta kontakt med tannklinikken så raskt som mulig. Les hva du bør gjøre ved ulike typer tannskader.

Deler av tannkrone er brukket

 • Unngå kald og varm mat og drikke.
 • Ta vare på større kronebiter (over 3 millimeter), oppbevar biten(e) i vann.
 • Ta kontakt med tannklinikken.

Tann eller tenner er slått ut av stilling

 • Ta kontakt med tannklinikken.

Det er vanskelig å bite sammen uten påviselig grunn

 • Ta kontakt med tannklinikken eller lege for undersøkelse av eventuelt kjevebrudd.

Melketann er slått helt ut

 • Ta kontakt med tannklinikken.
 • Melketenner settes ikke på plass igjen.

Permanent tann er slått helt ut

 • Unngå å berøre roten og sett tannen tilbake på plass. Det er størst sjanse for å redde tenner som er satt på plass innen fem minutter.
 • Hvis tannen er skitten: Skyll den noen sekunder under rennende vann. Hvis det ikke finnes vann i nærheten, kan du bruke ditt eget spytt til å rengjøre tannen. Sett den tilbake på plass så fort som mulig.
 • Hvis det ikke er mulig å sette tannen på plass: Oppbevar tannen i munnen mellom kinnet og tennene.
 • Ta kontakt med tannklinikken.
 • NB! Det er viktig å oppsøke lege etter tannlegebesøket. Dette for å kunne sikre seg mot en eventuell stivkrampesykdom (Tetanus). Tetanus kan forekomme etter skader som innebærer kontakt med jord.

Registrere skade

 • Sørg alltid for at skademelding sendes til NAV trygd, selv om det gjelder personer som er 18 år eller yngre. Dette er fordi senskader kan oppstå i voksen alder, og når skaden er registrert kan man i visse tilfeller søke tilskudd til behandling.
 • Skademelding til NAV kan sendes av arbeidsgiver, skole, lege og tannlege.
 • Ta alltid kontakt med ditt forsikringsselskap hvis du har skadeforsikring. Tannlegen vil få tilsendt skadeskjema for utfylling.
 • Husk at foreninger, lag og lignende ofte har kollektive forsikringer for arrangementer.

Oppfølgende behandling

 • Det er viktig at tannen blir ferdigbehandlet etter skaden.
 • Oppbygging, rotfylling og røntgenkontroller må fullføres hvis forsikring skal gjelde.

Se også

Til toppen