Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen? Søknadsfrist 15. november.

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.

Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021–2022. Søknadsfrist en var 1. februar 2022.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. Søknadsfristen for fylkeskommunale tilskudd for 2020 var 1. juni 2021. Årets søknadsrunde er åpen fra 1. mars til 1. juni 2022.

Fylkeskommunen deler ut drifts- og tiltaksmidler til funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus. Tilskuddsordningens hovedformål er å støtte tiltak av sosialfaglig og interessepolitisk karakter. Søknadsfrist: 15. mars 2022.

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke i Østfold kan søke om tilskudd til drift. Søknadsfrist: 15. mars 2022.

Viken fylkeskommune vil styrke barn og unges psykiske helse. Som følge av koronapandemien lyste vi ut 4 millioner kroner i tiltaksmidler og alle kommunene i Viken kunne søke. Ordningen er nå avsluttet.

Her kan din skole søke midler til egne folkehelseprosjekter. Gjennom RØRE-prosjektet kan skoler i Viken søke støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, kosthold og gode søvnvaner.

Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023 er utløpt. Følg med for neste utlysning. 

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen hvert år er 31. mars.

Til toppen