Nå kan din skole søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter og bli en RØRE-skole

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen?

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.

Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021-2022. Søknadsfrist var 15. april 2021.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. 

Akershus barne- og ungdomsråd og Østfold barne- og ungdomsråd fusjonerte i 2020, og heter nå Viken barne- og ungdomsråd. 

Fylkeskommunen deler ut drifts- og tiltaksmidler til funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus. Tilskuddsordningens hovedformål er å støtte tiltak av sosialfaglig og interessepolitisk karakter.

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke i Østfold kan søke om tilskudd til drift.

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen er 31. mars 2021.

Til toppen