Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021–2022. Søknadsfrist en var 1. februar 2022.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. Søknadsfristen for fylkeskommunale tilskudd for 2020 var 1. juni 2021. Årets søknadsrunde er åpen fra 1. mars til 1. juni 2022.

Fylkeskommunen deler ut drifts- og tiltaksmidler til funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus. Tilskuddsordningens hovedformål er å støtte tiltak av sosialfaglig og interessepolitisk karakter. Søknadsfrist: 15. mars 2022.

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke i Østfold kan søke om tilskudd til drift. Søknadsfrist: 15. mars 2022.

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Søknadsfrist er 01. mars 2022.

 

Tilskuddsordningen er avsluttet, og det er ikke lenger mulig å søke. Innvilgede tilskudd blir utbetalt etter hvert som prosjektene blir avsluttet. Husk å sende inn rapporteringsskjema.

 

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen hvert år er 31. mars.

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum. Søknadsfristen er løpende. 

Til toppen