Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021-2022. 

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. 

Akershus barne- og ungdomsråd og Østfold barne- og ungdomsråd fusjonerte i 2020, og heter nå Viken barne- og ungdomsråd. 

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Søknadsfrist er 01. mars 2022.

 

Tilskuddsordningen er avsluttet, og det er ikke lenger mulig å søke. Innvilgede tilskudd blir utbetalt etter hvert som prosjektene blir avsluttet. Husk å sende inn rapporteringsskjema.

 

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen er 31. mars 2022.

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Til toppen