Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021–2023. Søknadsfristen er 1. februar.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken.  Årets søknadsrunde er åpen fra 1. mars til 1. juni 2023.

Fylkeskommunen deler ut drifts- og tiltaksmidler til funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus. Tilskuddsordningens hovedformål er å støtte tiltak av sosialfaglig og interessepolitisk karakter. Søknadsfrist: 15. mars 2023.

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke i Østfold kan søke om tilskudd til drift. Søknadsfrist: 15. mars 2023.

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Søknadsfristen er 1. februar 2023.

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen hvert år er 31. mars.

Til toppen