Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Søknadsfristen er 1. februar 2023.

Formålet med støtteordningen er å bidra til at flere innvandrere og flyktninger skal komme ut i jobb og få en varig tilknytning til arbeidslivet. Hensikten er å gi aktører mulighet for å utvikle nye løsninger for dem som står utenfor arbeidslivet, samt utforske og utvikle nye løsninger slik at kompetansen til innvandrere blir nyttiggjort i næringslivet. Søknadsfristen er mandag 15. mai (kl. 23.59) 2023.

Formålet med støtteordningen er å styrke integreringen gjennom innovativt sosialt entreprenørskap i Viken. Søknadsfristen var torsdag 3. november 2022, (kl. 23.59).

Til toppen