Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Søknadsfristen er 1. april.

Viken fylkeskommune lyser ut prosjektmidler gjennom ulike Interreg-prosjekter. I tillegg kan det søkes støtte til forprosjekter for EU- og interregprosjekter.

Til toppen