Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Søknadsfristen var 1. november 2022 for prosjekter i 2023.

Kommuner, næringsliv, kulturaktører og flere kan søke om tilskudd for å øke kompetansen, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. Eksempler på tiltak som støttes er kompetansehevende tiltak, søknadsskriving og partnersøk. Fristen for å søke er jevnlig.

Til toppen