Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum.

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Søknadsfristen var 15. februar 2022.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. Søknadsfristen for fylkeskommunale tilskudd for 2020 var 1. juni 2021. Årets søknadsrunde er åpen fra 1. mars til 1. juni 2022.

Viken fylkeskommune etablerte ny tilskuddsordning kalt Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer fra og med budsjettåret 2021. Med denne ordningen skal Viken fylkeskommune bidra til å utvikle og styrke aktører og regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Viken. Søknadsfristen var 15. februar 2022.

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak. Søknadsfristen for 2022 var 15. februar 2022. 

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus. Det lyses ikke ut nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022. 

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud. Det lyses ikke ut nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022. 

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Østfold. Det lyses ikke ut nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022. 

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom rådsområde for kultur og mangfold, og rådsområde for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Søknadsfrist er 6. mai 2022.

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer. Søknadsfristen var 15. februar. Neste søknadsfrist er 15. september 2022.

Til toppen