Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum.

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Søknadsfristen er 1. april.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. 

Akershus barne- og ungdomsråd og Østfold barne- og ungdomsråd fusjonerte i 2020, og heter nå Viken barne- og ungdomsråd. 

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak. Søknadsfristen for 2021 var 15. februar. 

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus.

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud.

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Østfold.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. 

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer. Søknadsfrist 1. oktober.

Regionale musikkorganisasjoner i tidligere Buskerud trenger ikke lenger å søke på ordningen, men vil få tildelt fast driftsstøtte fra 2021.

Til toppen