Regionale musikkorganisasjoner i tidligere Buskerud trenger ikke lenger å søke på ordningen, men vil få tildelt fast driftsstøtte fra 2021.

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m.

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipend kultur. Hver av de på kroner 50.000,-. Søknadsfristen er 1. februar.

Viken fylkeskommune skal dele ut fylkeskulturprisen for 2020. Prisen er på kroner 50.000. Du kan sende inn ditt forslag innen 1. februar 2021.

Årets fylkeskunstner er et arbeidsstipend på kr. 175.000. Søknadsfristen er 1. februar.

Til toppen