Årets fylkeskunstner 2023

Årets fylkeskunstner er et arbeidsstipend på 175 000 kroner. Søknadsfristen var 10. mai 2023.

  • Hensikten med ordningen er å fremheve kjente kunstnere fra Viken, samt sette fokus på Viken som et kulturfylke.
  • Kunstnere innenfor alle kunstarter kan søke, men kun etablerte og anerkjente kunstnere vil komme i betrakting.
  • Søkeren må ha minst 50 prosent av sin årsinntekt fra kunstnerisk virksomhet og må ha bostedsadresse i Viken.

Slik søker du

Søk om stipendet årets fylkeskunstner 2023

Søknadsskjemaet er aktivt når søknadsperioden er åpen.

Søknaden må inneholde:

  • Kunstnerens CV
  • En plan for hvordan stipendiet kan bidra til søkerens videreutvikling
  • Vedlegg som viser eksempler på kunstnerens arbeid (kun kopier)

Søknadsfrist var 10. mai 2023.

Samarbeidsavtale

I tillegg til arbeidsstipendiet vil Viken fylkeskommune og fylkeskunstner inngå en samarbeidsavtale om tiltak som skaper oppmerksomhet om kunstneren og fylkeskommunen. Det er satt av egne midler til dette. I januar året etter skal fylkeskunstneren vederlagsfritt presentere et kunstnerisk verk som er et resultat av arbeidet.

Fylkesråd for kultur og mangfold beslutter hvem som mottar stipendet etter en faglig vurdering og innstilling.

Vinnere

  • 2023: Birgitte Stærnes
  • 2022: Stefan Christiansen 
  • 2021: Signe Solberg