Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. 

Akershus barne- og ungdomsråd og Østfold barne- og ungdomsråd fusjonerte i 2020, og heter nå Viken barne- og ungdomsråd. 

Søknad om fylkeskommunale tilskudd og andre henvendelser gjør til Viken barne- og ungdomsråd her.

Søknadsfristen for fylkeskommunale tilskudd for 2020 er 1. juni 2021. 

Til toppen