Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken.  Årets søknadsrunde er åpen fra 1. mars til 1. juni 2023.

Søknad om fylkeskommunale tilskudd og andre henvendelser gjør du til Viken barne- og ungdomsråd.

Akershus barne- og ungdomsråd og Østfold barne- og ungdomsråd fusjonerte i 2020, og heter nå Viken barne- og ungdomsråd.