Tilskudd til kulturarenaer i Østfold

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Østfold.

Viken fylkeskommune har to års midlertidig stans i nye søknader for spillemidler til kulturarenaer

Fylkesrådet i Viken har vedtatt at det ikke utlyses nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022.

  • Det innebærer at nye søkere ikke vil kunne sende inn søknad i 2021 og i 2022.
  • Søknader som var inne til behandling i Viken fylkeskommune i søknadsrunden for 2020 kan søke på vanlig måte.
  • Kommunene behandler de søknadene som kan sendes inn på vanlig måte.
  • Spillemidlene blir fordelt til prosjekter på vanlig måte, så snart fylkeskommunen mottar rammetilskuddet fra staten. (mellom juni og september).
  • Aktuelle prosjekter som realiseres nå vil kunne søke i etterkant. Ingen gode prosjekter skal gå glipp av midler på grunn av dette.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for det politiske vedtaket (PDF, 214 kB)

Hvem kan søke?

  • Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:
  • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige organisasjoner
  • Institusjoner
  • Aksjeselskap/allmennaksjeselskapet

Slik søker du

Du søker via kulturdepartementets elektroniske søknadskjema.
Før du søker bør du ta kontakt med din kommune for å sjekke om du kan søke tilskudd til din kulturarena via denne ordningen. 

Kommunene setter egne frister for søknad. Kommunenes frist for å oversende søknadene til Viken fylkeskommune er 1. mai.
 
Se også retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i Østfold. (PDF, 6 MB)

Overgangsordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.
I denne perioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Til toppen