Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, nysirkus, dans og visuell kunst.  Søknadsfristen er 1. november 2023 for prosjekter som skal gjennomføres første halvår 2024. 
 

Formål 

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for fylkets innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet. 

Hvem kan søke

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd. 

Slik søker du

Vær oppmerksom på at søknader for 2024 må gå direkte til de nye fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. Søknaden må rettes til den fylkeskommunen der du har forretningsadresse, eller der prosjektet skal gjennomføres. 

Se oversiktskart over nye fylker  

Søknadsfrist

  • Søknadsfristen er 1. november 2023 for prosjekter første halvår 2024 

Tildelingskriterier

Tilskudd fra fylkeskommunen kan dekke inntil 50 prosent av prosjektets kostnader. Retningslinjene for tilskuddsordningen i Viken fylkeskommune videreføres i 2024, og kan leses her: 

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet og vurdert samlet for hvert fylke etter søknadsfristens utløp. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, det tar ca 10-12 uker etter søknadsfristen. 

Midlene for 2024 utlyses med forbehold om hvordan rammene blir fordelt mellom de nye fylkeskommunene, og deres budsjettprioriteringer.   

Synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra fylkeskommunen, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Fylkeskommunens logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant. 

Logoer og annet grafisk materiale vil du etter hvert finne på hjemmesidene til de nye fylkeskommunene fra 1. januar 2024; afk.no, bfk.no og ofk.no

Kontakt oss

Kontakt for Akershus fylkeskommune: 

Merete Rustand Solli, seniorrådgiver 

E-post: mereteso@viken.no

Telefon: 91 88 00 08 

Line Haukland, rådgiver 

E-post: linehau@viken.no

Telefon 98 45 78 80 

Kontakt for Buskerud fylkeskommune: 

Ingvild Amdal Myklebust, seniorrådgiver 

E-post: ingvildmy@viken.no

Telefon 92 44 18 98 

Kontakt for Østfold fylkeskommune: 

Solveig Rinaldo Dannevig, seniorrådgiver 

E-post: solveigd@viken.no

Telefon 93 40 19 09