Utviklingsstipend kultur 2023

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipender innen kultur. Hver av dem på 50 000 kr. Søknadsfristen var 10. mai 2023.

Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk.

Slik søker du

Søk om utviklingsstipend kultur

Søknadsskjemaet er aktivt når søknadsperioden er åpen.

Søknadsfristen var 10. mai 2023.

  • Det kan søkes om gjennomføring av spesielle tiltak, studier, reiser og prosjekter. Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipendet.
  • Som hovedregel skal minst ett av de to stipendene tildeles en kandidat på 25 år eller under i søknadsåret.
  • Søkere til stipender skal være bosatt og/eller ha sitt virke i Viken.
  • Fylkesråd for kultur og mangfold beslutter hvem som mottar stipendet etter en faglig vurdering og innstilling.