Utviklingsstipend kultur

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipender innen kultur. Hver av de på 50 000 kr. Søknadsfristen er 1. februar.

Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk.

Slik søker du
Søk om utviklingsstipend kultur

Søknadsfristen er 1. februar.

  • Det kan søkes om gjennomføring av spesielle tiltak, studier, reiser og prosjekter. Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipendet.
  • Som hovedregel skal minst ett av de to stipendene tildeles en kandidat på 25 år eller under i søknadsåret.
  • Søkere til stipender skal være bosatt og/eller ha sitt virke i Viken.
  • Fylkesråd for kultur og mangfold beslutter hvem som mottar stipendet etter en faglig vurdering og innstilling.
Til toppen