Viken fylkeskulturpris 2022

Viken fylkeskommune  deler ut fylkeskulturprisen. Prisen er på 50 000 kroner. Frist for å foreslå kandidater til prisen for 2022 var 10. mai.

Kulturprisen skal deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Viken kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt. Kulturprisen skal gå uavkortet til en person eller til en bestemt gruppe.

Send inn forslag med begrunnelse

Send inn ditt forslag til fylkeskulturprisen 2022

Skjemaet er aktivt når forslagsperioden er åpen.

Frist for forslag var 10. mai 2023.

  • Det gis ikke adgang til å søke om prisen, kun til å fremme forslag om kandidater.
  • Forslag må begrunnes.
  • Kandidater til prisen skal være bosatt og/eller ha sitt virke i Viken.

Fylkesrådet vurderer forslagene

Fylkesråd for kultur og mangfold vurderer hvorvidt det er gode nok kandidater til at prisen skal deles ut og fatter beslutning om prisen etter en faglig vurdering og innstilling.

Fylkesråden kan selv forslå kandidater til prisen.

Vinner fylkeskulturprisen 

  • 2022: Sverre Heimdal
  • 2021: Alexander Krohg Plur
  • 2020: Thomas Talawa Prestø