Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring for 2022.

Eier du en fredet bygning som er eldre enn 1537 kan du søke midler om istandsetting og vedlikehold for 2022.

Eier eller forvalter du et fredet eller vernet fartøy kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold for 2022.

Eiere av fredete kulturminner og kulturmiljøer kan søke støtte til å ivareta og istandsette slike etter antikvariske retningslinjer. 

Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak for 2022.

Søk om støtte til tiltak knyttet til utvikling av kulturhistoriske vandreruter og tilrettelegging av tilknyttede kulturminner i Buskerudgeografien. Vi prioriterer arbeid med pilegrimsleden og allerede igangsatte prosjekter. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner aktive i Buskerudgeografien kan søke.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. Søknadsfristen var 22. oktober 2021.

Fylkeskommunen inviterer frivillige lag og organisasjoner til å søke om tilskudd for å tilrettelegge, skjøtte og formidle, lokale, historiske ferdselsårer.

Eier du et teknisk og industrielt kulturminne kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting, vedlikehold, tilstandsregistrering og annet for 2022.

Viken fylkeskommune, ved kulturminneseksjonen, har hvert år cirka kr 430.000 til fordeling på de ubemannede bygdemuseene i tidligere Østfold fylke. Det kan søkes om støtte til prosjekter, og/eller til sikring av museumsbygg med innbo.

Til toppen