Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder av kulturhistorisk verdi

Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring. Frist for å søke er 1. november. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til brannsikring av bestemte tette trehusområder.

Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Eiere av bygninger/anlegg innenfor bestemte tette trehusområder kan motta tilskudd. Det samme kan kommuner med bestemte tette trehusområder. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder dette gjelder.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til bygg og anlegg innenfor tette trehusområder av kulturhistorisk verdi, til tiltak som bidrar til at brann oppdages raskt, hindrer spredning og tilrettelegger for enkel slukking, herunder til å utarbeide brannsikringsplan.

Fylkeskommunen, eller Sametinget for samiske kulturminner, fastsetter tilskuddet ut fra følgende prioriteringer:

  1. den kulturhistoriske verdien til trehusområdene
  2. hvor tilgjengelig området er for brannvesenet, og risikoen for at en brann vil spre seg
  3. hvor effektive tiltakene anses å være for å oppdage, hindre spredning og slukke brann, særlig i områder der det er stor avstand til brannvesenet
  4. om det prøves ut nye metoder som har overføringsverdi til andre områder

Slik søker du om tilskudd

Last ned søknadsskjema og fyll ut (XLSX, 50 kB)

Søknadsskjema fylles ut og sendes til fylkeskommunen på e-post til post@viken.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november 2022.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Om tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Nyttige lenker

Til toppen