Viken fylkeskommune har hatt en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Ordningen videreføres ikke i 2021.

En rekke sjeldne naturtyper med truede og sårbare plante- og dyrearter er i tilbakegang i Viken fylke. Gjennom tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder vil fylkeskommunen bidra til at slike naturområder blir gjenskapt eller restaurert. Søknadsfristen er 1. november 2021.

Kommuner, NAV-kontor og andre kan søke om støtte til rydding av stillehavsøsters og plastsøppel i Oslofjord-området. Søknadene vurderes fortløpende.

Til toppen