Viken fylkeskommune gir tilskudd til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler i Viken. Kommuner og private hurtigladeoperatører kan søke. Søknadsfristen er 15. november 2021.

Viken fylkeskommune har hatt en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Ordningen videreføres ikke i 2021.

En rekke sjeldne naturtyper med truede og sårbare plante- og dyrearter er i tilbakegang i Viken fylke. Gjennom tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder vil fylkeskommunen bidra til at slike naturområder blir gjenskapt eller restaurert. Søknadsfristen er 1. november 2021.

Kommuner, NAV-kontor og andre kan søke om støtte til rydding av stillehavsøsters og plastsøppel i Oslofjord-området. Midlene for 2021 er nå fordelt, så det er ikke lenger mulig å søke på denne tilskuddsordningen.

Du kan søke om tilskudd til praktiske vilttiltak som GPS-merking av dyr, registrere bruk av områder og størrelser på dyrebestander, lage forvaltningsplaner og mye mer. Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Til toppen