Tilskudd til bredbånd

Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsfristen for 2022 er 24. juni.

Offentlige tilskudd gir bredbånd til alle

Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er et befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift.

Kartlegginger av bredbåndsdekning viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får bredbåndstilbud gjennom denne type utbygging. I områder med liten befolkning og store geografiske avstander vil ofte kostnadene til utbygging og drift være høyere enn inntektsmulighetene.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få til dette, gir staten offentlig tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander. Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Ramme for tildeling til kommuner i Viken i 2022 er 64,2 millioner kroner.

Se her for fylkeskommunens oppdragsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF, 198 kB)

Bredbåndsdag 22. mars

Viken fylkeskommune har i 2022 fått 64 millioner over statsbudsjett som skal deles ut til kommunene og gi bredbånd til husstander og bedrifter.

I den forbindelse ble det 22. mars avholdt bredbåndsdag (PDF, 248 kB) hvor fylkeskommunen blant annet informerte om hvordan kommunene kan søke om tilskudd.

I år er det gjennomført flere endringer, som blant annet medfører at det blir vesentlig enklere å søke om tilskudd og kreves mindre kommunal egenandel.

Kommunene skal først sende inn alle aktuelle områder for utbygging innen 8. april, mens endelig søknadsfrist for kommunene i år er 24. juni.

Fylkeskommunen har i år lansert en søknadsportal i form av en kartløsning som kommunene skal bruke til å søke om tilskuddsmidler.

Portalen vil automatisk produsere vedlegg som kart, adresselister og budsjett som er en del av dokumentasjonen som kreves i en søknad.

I tillegg blir det enklere for utbygger som får presise adresselister og uniforme formater å forholde seg til i anbudsprosessen.

Alle kommunene i Viken har fått påloggingsinformasjon til portalen, som inntil videre er forbeholdt kommunene.

Se informasjon om støtteordningen hos NKOM.

Infomøte om tilskuddsordningen

Viken fylkeskommune holdt et informasjonsmøte om ordningen og søknadsprosedyren 19. mai 2021. 

Informasjonsvideo om støtteordningen

Tildelinger

Problemer med nettet der du bor?

Henvendelser og eventuelle klager på bredbåndsnettet må rettes til leverandøren. Er du misfornøyd med leverandørens oppfølging, er Forbrukerrådet rette instans å kontakte for råd og hjelp.

Kontakt

Christian Nøkleby
Rådgiver
E-post christinok@viken.no
Telefon 916 18 366

Til toppen