Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring sommer og høst 2021 

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. 

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at korona-rammede bedrifter skal kunne øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.  

Søknadsfristen er løpende ut 2021.

Hvem kan få støtte 

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker.  

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

Den planlagte opplæringen skal bidra til at bedriften tilpasser seg nye kompetansebehov innen for eksempel, digitalisering, bærekraft og teknologi for å lykkes med nødvendig omstilling.   

Ønsker du å søke om tilskudd?


Trykk her for å lese mer i retningslinjene om hvordan søke tilskudd

Har du spørsmål? 

Lurer du på noe? Du er velkommen til å kontakte oss på vår svartjeneste: kib@viken.no  
 

Les også:

Til toppen