Tildeling av tilskudd til bredbåndsutbygging i 2019

Kommunene i Viken kan søke statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Fylkeskommunen gir anbefalinger for tildelinger etter retningslinjer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Les mer om tilskuddsordningen.

Tilskudd til kommuner i Akershus 2019

Tildeling av statlig bredbåndstilskudd til kommuner i Akershus i 2019
Kommune Tildeling i NOK
Lillestrøm kr 8 000 000
Nannestad kr 2 000 000
Nes kr 2 000 000
Aurskog-Høland kr 3 200 000
Lørenskog kr 1 775 388
Hurdal  kr 1 800 000
Totalt kr 18 775 388

Tilskudd til kommuner i Buskerud 2019

Tildeling bredbåndstilskudd kommuner i Buskerud 2019
Kommune Tildeling i NOK
Sigdal kr 2 265 000
Modum kr 2 100 000
Krødsherad kr 1 750 000
Hol kr 1 500 000
Gol kr 1 400 000
Hemsedal kr 500 000
Øvre Eiker kr 350 000
Totalt kr 9 865 000

Tilskudd til kommuner i Østfold 2019

Tildeling av statlig bredbåndstilskudd til kommuner i Østfold i 2019
Kommune Tildeling i NOK
Trøgstad kr 2 879 135
Skiptvet kr 2 461 656
Marker kr 1 500 000
Halden kr 1 850 000
 Totalt kr 8 690 791
Til toppen