Viken fylkeskommune lyste ut tilskuddsordningen "Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring" i to omganger i 2020. Totalt søkte 190 bedrifter om støtte. Nesten 57 millioner kroner ble fordelt på 136 bedrifter.

Følgende bedrifter mottok støtte i 2020:

Kommunene i Viken kan søke statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Bilde fra en konsert i Bærum kulturhus

Fylkeskommunen ga nesten 100 millioner kroner i tilskudd til kunst og kultur i Viken i koronaåret 2020.

Mann med ryggsekk går tur i fjellet

Nå mottar destinasjonsselskaper ekstraordinære midler som følge av koronapandemien. Totalt deler Viken fylkeskommune ut over seks millioner kroner for å bidra til å få reiselivsbedriftene raskere opp på bena igjen. 

  

Viken fylkeskommune har fordelt statlige friluftslivsmidler for 2020 slik at frivillige organisasjoner kan skape friluftslivsaktivitet for innbyggerne i Viken.

Til toppen