4,7 millioner til friluftsaktivitet i Viken

Viken fylkeskommune har fordelt statlige friluftslivsmidler for 2020 slik at frivillige organisasjoner kan skape friluftslivsaktivitet for innbyggerne i Viken.

Merking av turstier Istockphoto

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte den statlige tilskuddsordning Tilskudd til friluftslivsaktivitet. Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Midlene fordeles etter retningslinjer i Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet. Det gis tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter, samt tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger. 

Tildeling av midler for 2020

I år er det fordelt 4 700 000 kroner til frivillige organisasjoner og friluftsråd slik at de kan skape friluftslivsaktiviteter i Viken. Ved søknadsfrist hadde det kommet inn 107 søknader med en samlet søknadssum på 11 664 595 kroner. 66 av disse søknadene ble tildelt midler.

Søknadene som er prioritert ved årets fordeling er åpne arrangementer som er rettet mot alle og da særlig mot barn og unge. Det er blant annet aktiviteter som retter seg mot opplæring i skoletid, friluftsskoler og arrangementer som gjennomføres i friluftslivets uke. Ved fordeling har vi forøkt å sikre god geografisk fordeling i fylket. 

Under følger en oversikt over alle de frivillige organisasjonene og friluftsrådene som er tildelt midler og aktivitetene de planlegger å gjennomføre.

Tildelinger tilskudd til friluftsaktivitet i Viken 2020
Søker Aktivitet Tilskudd (i NOK)
4H Buskerud Sov ute med 4H Buskerud 50 000
A-LARM Aktivitetsgruppe i Viken 90 000
Aremark idrettsforening Gudbrand Go 2020 samt fellesarrangement 26 000
Askim idrettsforening Stolpejakten 2020 50 000
Askim og omegn jeger- og fiskerforening Fisk med Oss 2020 10 000
Besøkssenter Våtmark Oslo Lilløyplassen - vekker barnas naturglede 85 000
Bjørkelangen NJFF Villmarks Camp 35 000
Buskerud orienteringskrets Turorientering Grønne Turer 30 000
Buskerud orienteringskrets O-Troll-leir 25 000
Buskerud orienteringskrets Skolegårdskart og opplæring 122 500
DNT Oslo og omegn Friluftsliv i Asker; Borgen og et nytt område 300 000
DNT Oslo og omegn Markaskole og nærturarrangement - Bærum turlag 76 000
DNT Drammen og omegn Sommerleir på Eiksetra 49 000
DNT Drammen og omegn Friluftsliv for utviklingshemmede 26 000
DNT Indre Østfold Junior og DNT Ung Indre Østfold 40 000
DNT Indre Østfold Aktiviteter for barn og familier i Indre Østfold! 90 000
DNT Nedre Glomma DNT tilrettelagt i DNT Nedre Glomma 2020 35 000
DNT Nedre Glomma OPPTUR 38 500
DNT Nedre Glomma Turbo-tur 18 000
DNT Nedre Glomma Aktiviteter for BT, Turboklubb, DNT junior 30 000
DNT Ringerike OPPTUR 2020 60 000
DNT Vansjø 2 Friluftsskoler, Råde og Moss 50 000
DNT Vansjø Barnas Turlag DNT Vansjø 45 000
DNT Vansjø DNT Ung Vansjø 15 000
DNT Vansjø OPPTUR for 8 klassinger 50 000
DNT Vansjø Friluftsaktiviteter for flerkulturelle 15 000
Drammen sanitetsforening Språkvenn på tur 50 000
Fredrikstad aktivitetsråd Friluftslivets uke i Fredrikstad 50 000
Frognmarkas venner Turmarsjen Kyst til Kyst - 2020 10 000
Frognmarkas venner Turmarsjen Frogn på Langs - 2020 15 000
Glomsrudkollen jæger og fiskerforening isfiskekurs for barn og ungdom 5 000
Green cykling Norway Grønn Sykkelskole for barn 8-12 år (gratis skole) 25 000
Høbøl idrettslag Stolpejakt i Hobøl og Spydeberg 50 000
Holleia jeger- og fiskerforening Villmarks camp for ungdom 7 000
Indre Østfold kommune Jentene på Ingaleden 10 000
Kongsberg og omegns turistforening Kurstilbud og intro til friluftsliv 175 000
Kongsberg og omegns turistforening Aktiv Turgruppe 37 000
Konnerud speidergruppe Friluftsmøte for ikke speidere 10 000
Lillomarkas venner Turer i Lillomarka 15 000
Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Småspeidersamling 5 000
Nordre Follo orientering Skautraver'n 2020 31 000
Norges bedriftsidrettsforening Ti på Topp 150 000
Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Friluftsliv for inaktive grupper 2020 90 000
Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Uteskole 2020 150 000
Norges jeger- og fiskerforbund - Akershus Barnas Friluftslivsdager 40 000
Norges jeger- og fiskerforbund - Akershus Villmarksleir for barn og unge 25 000
Norges jeger- og fiskerforbund Østfold Kom deg ut 2020 150 000
Norges jeger- og fiskerforbund Østfold #nattinaturen2020 220 000
Norsk ornitologisk forening avd. Østfold Friluftsaktivitet/naturopplevelse Østfold 2020 20 000
Norsk ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus Ornitologiske aktiviteter 20 000
Oslo og omland friluftsråd Friluftsskole 70 000
Oslo og omland friluftsråd Ferieleir for flyktningfamilier i Bærum kommune 95 000
Oslofjorden friluftsråd Friluftsskoler i Viken 2020 200 000
Oslofjorden friluftsråd Læring i friluft Viken 400 000
Oslofjorden friluftsråd Oslofjorden 4201 - oppdag din kyst Viken 50 000
Oslofjorden friluftsråd Friluftsliv i nærmiljøet -Sunne Aktive Liunger 55 000
Pakistansk kulturforening Skedsmo Bli kjent 2020 95 000
Romerike sopp- og nyttevekstforening Turer, natursti for barn og kurs 170 000
Sarpsborg idrettsråd Friluftslivets uke 2020 50 000
Skogselskapet i Oslo og Akershus Skoleskogdager i Viken 2020 400 000
Storedal kultursenter Ridderdagene på Storedal 40 000
Tistedalen friluftslag Opptur for 8.klasse 17 000
Turkameratene Nittedal turlag Få med flere barnefamilier på tur. 95 000
Østmarkas venner Friluftslivsarrangementer i Østmarka 50 000
Ål jeger- og fiskerforening Frisklivstiltak for alle i 2020 42 000
Åssiden KFUK- KFUM speidergruppe Skoleklasser på skogstur 50 000
Sum 4 700 000