Tildeling av tilskudd til bredbåndsutbygging i 2020

Kommunene i Viken kan søke statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Fylkeskommunen gir anbefalinger for tildelinger etter retningslinjer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Les mer om tilskuddsordningen.

Kommuner og regioner som fikk tildelt tilskudd i 2020

Oversikt over kommuner og regioner som har fått tildelt tilskudd
Kommune Tildeling i NOK
Aremark kr 2 850 000
Aurskog-Høland kr 4 850 000
Halden kr 3 000 000
Hurdal kr 2 920 000
Indre Østfold kr 5 900 000
Krødsherad kr 1 750 000
Lier kr 1 000 000
Lillestrøm kr 4 380 000
Lunner kr 4 950 000
Marker kr 1 000 000
Modum kr 6 750 000
Nannestad kr 2 920 000
Nes kr 4 380 000
Rakkestad kr 4 700 000
Sigdal kr 3 980 000
Skiptvet kr 2 816 500
Ullensaker kr 2 000 000
Hallingdal kr 5 350 000
Kongsbergregionen kr 4 380 000
Til toppen