Disse destinasjonsselskapene får støtte

Tre destinasjonsselskaper i Hallingdal får støtte til vintersesongen.
Bilde av skiløper i skiløyper - Klikk for stort bildeDestinasjonsselskaper i Hallingdal får støtte fotograf_ Morten Falch Sortland/Getty Images   

– Det er ikke tvil om at vintersesongen 2020-2021 er svært vanskelig for vinterdestinasjonene i Viken. Mange av vinterdestinasjonene er i krise når utenlandske vinterturister uteblir. Derfor er det nå riktig og viktig at vi som fylkeskommune støtter disse destinasjonsselskapene.

Jeg håper også at nordmenn som har anledning til det legger ferien til de flotte destinasjonene våre, når det lar seg gjøre i tråd med smittevernreglene, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune.

STØTTER: Støtten som gis i Hallingdal nå er viktig og riktig, mener Fylkesrådsleder Tonje Brenna. Morten Brakestad Alvorlig situasjon

Før jul lyste Viken fylkeskommune ut midler via ordningen “Tilskudd til destinasjonsselskaper i Viken vinteren 2020/2021”. Ordningen, med en ramme på inntil 3 millioner kroner, var rettet spesielt mot destinasjoner med stort bortfall av utenlandske vinterturister, og som kunne vise til betydelig reduserte bidrag fra sine medlemsbedrifter.

– Meldingene vi fikk fra flere av destinasjonsselskapene i desember var alvorlige. De manglet penger til å utføre sine oppgaver og de falt utenfor ordningene for reiselivsbedrifter.

Budskapet var at de ikke ville greie seg gjennom vinteren uten økonomisk støtte og de ba Viken fylkeskommune om akutt støtte for vintersesongen 2020-2021, forteller fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad. FORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad  

Søknadene er blitt forløpende behandlet, og nå er det klart hvilke selskaper som får støtte.

  • Hemsedal Turisttrafikklags søknad tildeles drøyt 1,1 millioner kroner fra ordningen. 
  • Visit Gols søknad tildeles 200 000 kroner
  • Visit Geilos søknad tildeles 465 000 kroner.

– Vi er glade for å kunne støtte de av Vikens destinasjonsselskaper som nå virkelig er i en kritisk situasjon, sier fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad.

Til toppen