Fire millioner til aktivitet i Viken

Viken fylkeskommune stimulerer til mange gode aktivitets- og tilretteleggingstiltak. Tilskuddsordningen «Aktiv i Viken» er en videreføring av tilskuddsordninger i de tidligere fylkeskommunene. Nå er årets fordeling klar.

Elisabeth Sletten

 

Det kom inn 75 søknader på til sammen 13,86 millioner kroner. Det ble gitt tilsagn på til sammen fire millioner til følgende organisasjoner og tiltak:

Tilskudd i 2021 fra Aktiv i Viken

Tilskudd i 2021 fra Aktiv i Viken
Søker prosjekt
4H Buskerud 52 turer i Viken
Akershus bedriftsidrettskrets Friluftsliv for alle
Barnas aktivitetslag Extremcamp1 for ungdom 
Bjørkelangen jeger- og fiskerforening Jaktcamp for ungdom i viken
Den norske turistforening Oslo og omegn Aktivitet og frivillighet ved fjorden
Den norske turistforening Oslo og omegn Stiarbeid i Viken 2021–2022, DNT Oslo og omegn
DNT Drammen og omegn Ungdom i aktivitet
DNT Drammen og omegn Sykkel og turkart Finnemarka
DNT Ringerike Opptur 2021
Et slag av gangen Et slag av gangen
Fiskejenter i marka Fiskejenter i marka
Fredrikstad aktivitetsråd Aktive liv møteforum
Green cycling  Barn på sykkel
Green cycling  Jobbsykling: kom i gang med å sykle
Hemsedal aktivitetsanlegg AS Utsikten flerbrukssti i høyfjellet
Inspiria science center AS Aktiv barnehage: feltkurs i fjære og skog
Mia – Museene i Akershus Undervisningsturer i deltaet i Nordre Øyeren
Monark Vandringer i Vikens natur og kulturperler
Moss og Våler jakt og fiskelag Ungdomsarbeid ut mot skolen
Nittedal orientering Stolpejakten Romerike 
Nittedal orientering Grønne turer Viken 2021
Norges golfforbund Golf – grønn glede
Orset sport Onlinekurs for bruk og behandling av sykkel
Oslo og omland friluftsråd Jubileumskonferanse i Viken
Oslo og omland friluftsråd Friluftsskolen
Oslo og omland friluftsråd Flerkulturell friluftsfest på Sognsvann 2021
Oslo og omland friluftsråd Læring i friluft Viken
Pakistansk kulturforening Skedsmo Framtids velvære Viken
Raumerrytter SK Bike expo rittet 2021 – alle skal med
Rosareke – Foreningen for sjøørretens venner Friske sjøørretbekker i Oslofjorden
Skogselskapet i Oslo og Akershus Skoleskogdager i Viken 2021
Skogselskapet i Østfold Digitale naturstier i Viken 2021
Syklistenes landsforening Lillestrøm og omegn Growing up turkatalog
Viken idrettskrets Planlegging og forprosjekt for idrettsanlegg av regional betydning 
Viken idrettskrets Vik ung
Viken idrettskrets Inkludering i IL i Viken
Østfold utmarkslag SA Tilgjengeliggjøring av jaktkort for allmennheten

Les mer om tilskuddsordningen