Tildeling av tilskudd til bredbånd i 2021

Kommunene i Viken kan søke statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Fylkeskommunen gir anbefalinger for tildelinger etter retningslinjer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Les mer om tilskuddsordningen.

Kommuner og regioner som får bredbåndsstøtte
Kommune/region Beløp i kroner
Aremark 1 300 000
Aurskog-Høland 3 180 000
Halden 12 000 000
Hallingdal 8 292 795
Indre Østfold 8 423 076
Kongsbergregionen 2 590 000
Krødsherad 2 788 000
Lier 3 000 000
Lillestrøm 6 500 000
Lunner 3 300 000
Modum 7 284 700
Nes 5 285 000
Rakkestad 6 114 600
Råde 2 050 000
Sarpsborg 600 000
Sigdal 5 348 500
Totalt 78 056 671
Til toppen