Følgende prosjekter har fått innvilget støtte fra tilskuddsordningen næringsutvikling og innovasjon, høsten 2022:

Her kan du lese om noen av de som har mottatt støtte fra ordningen jordhelse og karbonbinding i 2022

Viken fylkeskommune har fordelt spillemidler til kulturarenaer for 2022.

 

Viken fylkeskommune har gitt totalt 6,4 millioner kroner til strategisk trafikksikkerhetsarbeid ute i kommunene.

  

Det finnes flere ordninger som skal stimulere til økt aktivitet og bedre tilgjengelighet i friluftsområder. Noen er statlige, andre fylkeskommunale. Nå legges totalt 8,6 millioner på bordet for å få oss opp av godstolen.
 

Formålet med tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er å hjelpe bedrifter med å investere i et kompetanseløft av egne ansatte, for å gjennomføre ønsket omstilling. Se hvilke bedrifter som har fått tilskudd så langt i 2022.

Til toppen