Disse bedriftene har fått pengestøtte til kompetanseheving i 2022

Formålet med tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er å hjelpe bedrifter med å investere i et kompetanseløft av egne ansatte, for å gjennomføre ønsket omstilling. Se hvilke bedrifter som har fått tilskudd så langt i 2022.

Hva ligger i ordet omstilling? Endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.

BIO-ordningen er en lavterskel støtteordning for alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje. I 2022 lyses 60 millioner kroner ut gjennom BIO-ordningen. Søknadsfristen er løpende.

Oversikt over bedrifter som har fått støtte så langt i 2022 

Disse bedriftene har fått pengestøtte til kompetanseheving i 2022
Bedrift Innvilget beløp
Smådahl AS  700 000
Roar Stang Kjøtt  700 000
Kreasjon AS  700 000
Allkopi NetPrint AS  700 000
Alimenta as  688 440
Bergans Fritid AS  648 846
Alna AS  645 240
Halden Arbeid og Vekst AS  629 400
Hallingplast AS  607 104
Ingeniør Ivar Pettersen AS  601 850
GP Digital AS  585 774
Sweco avdeling Lillestrøm  495 410
Son Spa  354 000
Future Ready As  300 000
Heim Gastropub Fredrikstad  299 190
Mortens Kro AS  264 368
Tinkr AS  225 000
Kommunion AS  225 000
Fetsund Treningssenter as  199 290
ProduktivNorge As  180 800
Diplom-Is AS  173 848
GO ON SOFTWARE AS  150 000
Auto Røyken asS  147 000
Boglede tune prestegård as  135 625
Skedsmo Laserklinikk   75 000
Prosessarbeid AS  75 000
Mesterbygg Geilo As  75 000
Fremtidsfrue AS  75 000
Semcon Norge   73 807
SKI ELEKTRO AS  73 276
Helse Borge  70 000
Hemsedal Cafe  60 300
Basic Nordic AS  53 000
Semcon Norge AS  51 700
FULL ON AS  50 035
Drivhuset Østfold AS  50 000
Kurer Media  43 700
Potensialbygger  21 000
Saad Ali Shouket  10 780
Til sammen så langt i 2022 11 662 183
Illustrasjon av notatblokk og blyant

Viken fylkeskommune har gitt totalt 6,4 millioner kroner til strategisk trafikksikkerhetsarbeid ute i kommunene.

  

Det finnes flere ordninger som skal stimulere til økt aktivitet og bedre tilgjengelighet i friluftsområder. Noen er statlige, andre fylkeskommunale. Nå legges totalt 8,6 millioner på bordet for å få oss opp av godstolen.
 

Til toppen