8,6 millioner til aktivitetstiltak

Det finnes flere ordninger som skal stimulere til økt aktivitet og bedre tilgjengelighet i friluftsområder. Noen er statlige, andre fylkeskommunale. Nå legges totalt 8,6 millioner på bordet for å få oss opp av godstolen.
 

Bedre tilgjengelighet i friluftsområder for 2022, statlige friluftslivsmidler for 2022, Aktiv i Viken. Forskjellige ordninger og forskjellige avsendere, men målet er det samme: Bedre folkehelse, mer lys og luft. Nå er midlene fordelt på søkere, se detaljer under: