Disse har fått prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhetsarbeid i 2022

Viken fylkeskommune har gitt totalt 6,4 millioner kroner til strategisk trafikksikkerhetsarbeid ute i kommunene.

Barn leker med trafikkskilt og bilder på bord - Klikk for stort bilde GettyImages/ Carlos Ciudad Photography

  

Kommunene er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Viken fylkeskommune bistår kommunene, blant annet ved å utdele prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhet.

Her ser du hvilke kommuner og prosjekter som har fått prosjektmidler

Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2022

Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2022
Søker Prosjekt Sum (kroner)
ASKER KOMMUNE Sikring av skolevei: Belysning    480 000,00
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Hjertesone  169 000,00
BÆRUM KOMMUNE Sikring av skolevei: Belysning og refleksvester til 1. klasse    598 300,00
DRAMMEN KOMMUNE Sikring av skolevei: Opprusting av snarvei til G/S-vei med fast dekke og belysning 495 600,00
ENEBAKK KOMMUNE Hjertesone    143 300,00
FLESBERG KOMMUNE Trafikksikker kommune: Frikjøp av ressurs    110 400,00
FREDRIKSTAD KOMMUNE Trafikksikkerhetsdag: Sykkelreparasjon og sykkelopplæring på skolene    424 200,00
FROGN KOMMUNE Sikring av skolevei: Utbedre G/S-vei, etablere kiss&ride    162 000,00
HEMSEDAL KOMMUNE Skoleveitiltak: Fartshumper    110 000,00
HOL KOMMUNE Skoleveitiltak: Fartsdempende tiltak, lys og skilt    117 300,00
HURDAL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan    111 100,00
INDRE ØSTFOLD KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan    275 800,00
KONGSBERG KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan    207 700,00
KRØDSHERAD KOMMUNE Sykkelverksted: På barneskolene og hjertesone    108 500,00
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF Sikring av skolevei: Intensivbelysning    206 200,00
LØRENSKOG KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan: Trafikksikkerhets-analyse    271 100,00
MODUM KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan    155 200,00
MOSS KOMMUNE Trafikksikker kommune: Frikjøp av ressurs    294 000,00
NESBYEN KOMMUNE Skoleveitiltak: Sykkeldag, gådag, reflekskampanje    112 700,00
NESODDEN KOMMUNE Sikring av skolevei: Drop off og kartlegging av skolevei    177 000,00
NORDRE FOLLO KOMMUNE Hjertesoneprosjekt: Kartlegging, informasjon, rapport    335 100,00
RAKKESTAD KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan    132 000,00
RINGERIKE KOMMUNE Sykkelverksted: På barneskolene    220 000,00
RÆLINGEN KOMMUNE Sikring av skolevei: Tilstandsregistrering    173 400,00
SARPSBORG KOMMUNE Skole- og barnehagevei: Sykkelbane i barnehage, sykkelreparasjon, sykkeldag, trafikksikkerhetsdag, trafikkopplæring    324 300,00
ØVRE EIKER KOMMUNE Tiltak i trafikksikkerhetsplan: Regulering av kryssløsning og etablering av fortau    177 200,00
ÅL KOMMUNE Sikring av skolevei:  Rekkverk langs turvei/skolevei    118 000,00
ÅS KOMMUNE Hjertesoneprosjekt: Kartlegging, skilt, kampanjemateriell    179 800,00