Prosjekter som har fått støtte til næringsutvikling og innovasjon

Følgende prosjekter har fått innvilget støtte fra tilskuddsordningen næringsutvikling og innovasjon, høsten 2022:

Prosjekter som har fått støtte fra tilskuddsordningen næringsutvikling og innovasjon, høsten 2022
Søker Tittel Innvilget
CCUS Norge CCUS Verdiskapingspotensialet - næringsutvikling og innovasjon 2 280 000
Energy Valley Kompetanse, kapital og internasjonalisering i Energy Valley 2 000 000
NOsytten Gjenbruk av stillehavsøsters 1 283 000
Igloo Innovation Utvikling av sportsindustriklynge i Viken 1 200 000
Handelshøyskolen BI Train the trainer - styrket digitaliseringsevne og innovasjonskraft for bedrifter i Viken 1 155 000
Kongsberg Klyngen AS Etablering av innovasjonssenter 1 000 000
The Life Science Cluster Bioindustriell utdanning og kompetanse - Viken 1 000 000
NF&TA AS Digital handlingsplan for fremtidens mote-, sport- og tekstilnæring 1 000 000
VIKEN Teknologklynge 4.0 Nye verdikjeder mellom Vikenbedrifter som deltar i EU-prosjektet Green OffshoreTech 900 000
Kjeller Innovasjon AS Fast track to innovation 750 000
Ungt Entreprenørskap Viken - region Østfold Unge Sirkulære Muligheter 750 000
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi Strategiprosjekt - Norsk Senter for Sirkulær Økonomi 500 000
Ål introsenter Hovedprosjekt - Mentorordning for innvandrere i Hallingdal 441 000
Startup Migrants Vekst i Viken gjennom flerkulturelle og internasjonale gründere 350 000
AskersHus AS Tilgang til kompetent kapital i Viken 300 000
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi Utløse regionale synergier fra industriell symbiose på Øra 200 000
Ringerike Næringsforening Utvikling av livsvitenskapsregionen Ringerike - etablering av farmasøytisk produksjon 200 000
Kunnskapsbyen Lillestrøm Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet 200 000
Kongsberg Innovasjon AS Kongsberg ITTO 200 000
Energy Valley STYRKET VERTSKAPSATTRAKTIVITET I VIKEN, GJENNOM ØKT AKADEMISK SAMARBEID MED ENERGI INDUSTRIEN 200 000
Indre Østfold Næringsutvikling AS Næringsmiddel markedsføring IØ forprosjekt 200 000
Drammen Kommune Forprosjekt potensiale for vekst i helsenæringen i Drammenregionen (Helsehub) 200 000
Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway Forprosjekt REAL Life Lab - Oslofjorden // Skagerak 200 000
Smart Innovation Norway FLEKS-I-NETT – Digital samhandling og utvikling for økt kapasitet i strømnettet 200 000
Kongsberg Næringsforum Bærekraftig utvikling av Bygg- og anleggsbransjen 200 000
Kunnskapsbyen Lillestrøm Muligheter på Romerike – farmasøytisk industri 200 000
Ocean Industry Forum Oslofjord Mulighetsstudie for vannbåren mobilitet i Viken og Oslofjorden 200 000
Nasjonal klynge for campingnæringen v/NTU Tiltak for år 2023 i campingklynge 190 000
Asker Næringsforening Program for arbeidsplassmentorer til mennesker som skal inkluderes i arbeidslivet 100 000
Indre Østfold Kommune Foredling og fraksjonering av korn og proteinvekster 75 000
Halden Næringsutvikling Forprosjekt- Kartlegging av reststrømmer 75 000
Kjeller Innovasjon AS A Space for Space 75 000
Aggrator Inkubator Ås AgriFoodTech landslaget - samhandling nasjonalt for mer vekst i næringen 75 000
17 899 000