Tilskudd til kulturminneplaner i Akershus

Akershus fylkeskommune har avsatt tilskuddsmidler til utarbeidelse av kommunale kulturminneplaner/kommunedelplan for kulturminner.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å stimulere kommunene til å utarbeide kulturminneplan/kommunedelplan for kulturminner. Gjennom arbeid med en slik plan er målet å øke kunnskapen om kommunens kulturminner og kulturmiljøer. Videre å verdivurdere kulturminnene og prioritere hvilke som skal tas vare på, hvorfor og hvordan. Vi anbefaler at kommunene utarbeider en kommunedelplan for kulturminner, som kan bli innarbeidet i større deler av kommunens virksomhet og fulgt opp av en handlingsplan.

Hver kommune får maksimalt 75 000 kroner som et engangstilskudd til arbeidet.

Se veileder om utarbeidelse av kulturminneplan hos Riksantikvaren.

Hvem kan søke

Kommuner i tidligere Akershus.

Tildelingskriterier

Kommuner som ennå ikke har utarbeidet kulturminneplan/kommunedelplan for kulturminner vil bli prioritert. Deretter prioriteres kommuner som har gammel plan med behov for oppdatering/omarbeidelse, og plan som skal rulleres.

Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse/arbeidsplan
  • Tidsplan
  • Politisk vedtak vedrørende utarbeidelse av kulturminneplan/kommunedelplan for kulturminner
  • Budsjett

Søknadsskjema

  • Søknadsskjema (lenke kommer)

Søknadsfrist

5. februar

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Kommunen vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Rapportering

Kommunen rapporterer ved oversendelse av vedtatt kommunedelplan for kulturminner/kulturminneplan. Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Rapportering sendes på e-post til post@viken.no.

Til toppen