Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus (kun rapportering)

Akershus fylkeskommune har gitt tilskudd til ladeinfrastruktur til sameier, borettslag og garasjelag i Akershus. Videreføring av støtteordningen vil bli avklart innen medio februar og kunngjort på www.viken.no.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune opprettet i 2019 en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet var å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler, ved å bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg.

Ingen ny søknadsfrist

Rammen for 2019 er fordelt. Totalt ble det utdelt 24 millioner kroner gjennom ordningen i 2019, noe som bidro til opprettelsen av ca. 13 300 nye ladeplasser.

Det er ikke lenger mulig å søke midler fra denne tilskuddsordningen. 

Utbetaling og rapportering

Midlene utbetales når prosjektet er fullført. Søker som har mottatt midler i 2019 må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med prosjektregnskap, attestert av regnskapsfører.

Til toppen