Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten

Tilskuddsordningen er avsluttet, og det er ikke lenger mulig å søke. Innvilgede tilskudd blir utbetalt etter hvert som prosjektene blir avsluttet. Husk å sende inn rapporteringsskjema.

Om ordningen

Formålet med ordningen var å legge godt til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være aktive medspillere i samfunnsutviklingen, med formål å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid.

Hvem kunne søke

Ordningen var en videreføring av en tilskuddsordning fra Akershus fylkeskommune, og frivillige organisasjoner i tidligere Akershus fylke kunne søke. 

Les mer i retningslinjene for ordningen. (PDF, 167 kB)

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for rapportering er 2 år etter tildelingen (dato på tilsagnsbrevet). Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap fra regnskapsfører/styrets leder. Legg gjerne ved foto dersom det er hensiktsmessig.

Last ned rapporteringsskjema (DOCX, 58 kB)

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves tilbake – helt eller delvis.

Til toppen